+66 38 303 331 After hours call : 086-827-6922 info@dr-olivier-clinic.com
  • en
  • de
  • fr
  • th

การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED)

erectyle dysfunction
erectile issues

ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในชาย  คือ  ภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้อย่างเพียงพอหรือมาสามารถรักษาการแข็งตัวไว้ได้นานขณะมีเพศสัมพันธ์  เช่นบางคนอาจจะไม่แข็งตัว  บางคนอาจจะหลั่งเร็ว  บางคนอาจจะมีอาการปวดเวลาหลั่ง สาเหตุ

เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่พียงพอ ภาวะนี้มักจะพบตามอายุที่มากขึ้น ผู้ชายอายุต่ำกว่า 40 ปี พบประมาณ 5%  ผู้ชายอายุตั้งแต่ 40-70  ปี พบประมาณ 50%  และรวมถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก และโรคอัมพฤก อัมพาต เป็นต้น โรคเหล่านี้ทำให้เกิดอาการเสื่อมได้ทั้งสิ้น  เนื่องจากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง

แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทั้งทางกายและจิตใจ มีเวลาพักผ่อน  ออกกำลังกายและหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ  ได้แก่ งดสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงภาวะเครียด การรักษา

  •          การทำช็อคเวฟ (shock wave)
  •          การรับประทานยา เช่น  Cialis, Levitra, Stendra, และ Viagra เป็นต้น
  •          สอดยาทางปัสสาวะ
  •          ฉีดยาเข้าองคชาต
  •          การให้ฮอร์โมน
  •          การผ่าตัด